Et grønt alternativ

Grønt fra starten
Rapsol har fra starten haft fokus på at få den bedst mulige miljøprofil for sine produkter. Produkterne fremstilles derfor med minimalt energiforbrug, og den valgte fremstillingsmetode betyder, at der ikke benyttes blegejord og kemi til raffinering af olien.

Minimal miljøbelastning
Rapsol´s mølle fremstiller sin rapsolie ved koldpresning. Det betyder, at der benyttes et relativt lavt tryk og en lav temperatur. Derfor er behovet for energi lavt i forhold til andre produktionsmetoder. Den koldpressede olie filtreres, men raffineres ikke yderligere som ved traditionel varmpresning. Der benyttes altså heller ikke blegejord og PH-kemi som ved traditionelle produktioner, og det betyder, at den samlede miljøbelastning er reduceret til et absolut minimum.

Co2- kredsløbet sluttes
Rapsolien er Co2 neutral, når man ser bort fra energiforbruget ved fremstilling af olien. Når rapsen spirer og vokser på marken optager den Co2 fra luften som planten bl.a. bruger til fremstilling af olie. Når olien på et senere tidspunkt presses ud af frøet og bruges til energiformål frigøres Co2 igen til luften, og kredsløbet er dermed sluttet.

Læs mere om, hvordan olien produceres