Regler og afgifter

Rapsolie til opvarming
Det er tilladt at anvende rapsolie til fremstilling af varme og elektricitet. Folketinget ønsker dog, udfra etiske betragtninger, at reducere energimæssig anvendelse af biomasse, der kunne være anvendt til fødevarer. Når rapsolie anvendes til opvarmningsformål gælder derfor:

  • Rapsolie må gerne anvendes i anlæg under 250 kW
  • Rapsolie må ikke uden særlig tilladelse anvendes i blokvarme-, fjernvarme- og kraftvarmeværker med en installeret effekt over 250 kW
  • Rapsolie må anvendes til procesvarme uanset anlægsstørrelse.

Disse begrænsninger gælder også rapsolie produceret som nonfood-afgrøder på braklægningsarealer.

Anlægstypen bestemmer 

Afgiftsmæssigt er det anlægstypen, der er afgørende for, om der skal svares afgift af rapsolie, når den bruges til opvarmningsformål: 

  • I oliefyr er fyring med rapsolie fritaget for afgifter
  • I motorer på kraftvarmeværker skal der svares afgift af rapsolie brugt til varmeproduktion.”


Ovenstående er citeret fra ” Rapsolie til opvarmning - Teknik, økonomi og miljø”, Rapport Maj 2001. Læs hele rapporten her

Hvis du ønsker yderligere information kan du læse Mineralolieafgiftsloven, som kan findes på www.skat.dk