Fra gule marker til olie

Begynder med gule marker
Produktionen af koldpresset rapsolie starter på marken, hvor udvalgte rapssorter sås som vinter- eller vårraps. Når de gule marker er afblomstrede hen over sommeren, høstes de modne rapsfrø, og frøene renses for urenheder og lagres tørt. 

I produktionen renses og sorteres frøene lige før presning for at sikre helt rene produkter. Når frøene er blevet presset til henholdsvis rapsolie og -kager, transporteres kagerne på lager og olien filtreres før den pumpes til lagertankene. Produkterne er nu klar til afsætning til foder, fødevarer og energi.

Hvorfor koldpresning?
Den koldpressede rapsolie presses ved lav temperatur, i modsætning til varmpresset olie, hvor temperaturen typisk er 90 C eller derover. Ved varmpresning opnås større udbytter af olien, til gengæld skal den raffineres. Den varmpressede olie skal typisk have fjernet fosforlipider, frie fedtsyrer og farve- og duftstoffer afhængigt af, hvor olien skal anvendes. 

Vi har valgt den koldpressede metode, da den giver os den mest skånsomme behandling af rapsfrøet, og dermed en høj kvalitet i produktet – den koldpressede rapsolie.

1. klasses rapsolie
Rapsol laver ikke bare rapsolie – vi laver en 1. klasses koldpresset rapsolie, der er forarbejdet med fokus på bæredygtighed både i forhold til miljøet, men også ud fra en økonomisk vinkel: Spild undgås, fordi hele produktet anvendes. 

Læs om miljøfordelene ved Rapsols koldpressede olie