Olieanalyse

Der er i oktober 2007 lavet en analyse af Rapsols koldpressede olie af Analytik-Service Gesellschaft mbH i Tyskland. Resultatet kan ses i nedenstående tabel.

Egenskab Metode Resultat Specifikation
E DIN 51 605
Enhed
Vægtfylde (15 gr. C) DIN EN ISO 12185 920,0 900-930 kg/m3
Flammepunkt DN EN ISO 2719 265 min. 220 gr. C
Viskositet (40 gr. C) DIN EN ISO 3104 34,64 max. 36,0 mm2/s
Kalorieværdi, lavest DIN 51 900-2 36870 min. 36000 kJ/kg
Ketantal (DCN) IP 498 44,2 min. 39 -
Kulstofværdi DIN EN ISO 10370 0,29 max. 0,40 % (m/m)
Iodtal DIN EN 14111 113 95-125 g iod/100 g
Svovlindhold DIN EN ISO 20884 7,0 max. 10 mg/kg
Total urenheder DIN EN 12662 12 max. 24 mg/kg
Syretal DIN EN 14104 0,982 max. 2,0 mg KOH/g
Iltningsstabilitet 110 gr. C DIN EN 14112 9,2 min. 6,0 timer
Fosforindhold DIN EN 14107 10,1 max. 12 mg/kg
Jord alkali indhold (Ca + Mg) DIN EN 14538 15,4 max. 20 mg/kg
Askeindhold DIN EN ISO 6245 0,006 max. 0,01 % (m/m)
Vandindhold DIN EN ISO 12937 634 max. 750 mg/kg
  •