Koldpresset rapsolie

Fra rapsfrø til rapsprodukt
Rapsol-olie fremtilles hovedsageligt af lokalt dyrket raps. Høsten af rapsfrø bringes til Rapsols oliemølle på havnen i Bandholm, hvor frøene finrenses og lagres i siloer. De rensede rapsfrø koldpresses løbende over året til olie, der finfiltreres og lagres i tankanlæg.

Skånsom fremstilling
Koldpresset rapsolie fremstilles ved skånsomme betingelser dvs. ved relativt lavt tryk og temperatur i oliepressen. Det gør at varme- og trykfølsomme naturstoffer i olien bevares intakte som fx. antioxidanter. Samtidig med, at olien bevarer sine antioxidanter ved koldpresning, opnår man samtidig at indholdet af frie fedtsyrer og fosforlipider er meget lavt. Det er en fordel både i relation til smag, farve og duft, men også ved anvendelse til teknisk brug.

Se hvordan, du bestiller Rapsols rapsolie

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapport for Rapsol her