•  

Hvordan fastsættes vores priser?

 

Se hvordan, du bestiller vores produkt


Oliepriser
Du kan få oplyst den aktuelle pris på rapsolie hos direktør for Rapsol I/S Ingolf Nielsen på 33 68 73 55. 


Matifpriser
Raps afregnes til landmanden i forhold til Matifprisen på raps. Matif er en råvarebørs i Paris, hvor der bl.a. handles korn og raps. Matifprisen på raps kan dagligt ses på Dansk Landbrugs Grovvareselskab. Du kan også få oplyst dagsprisen på raps ved at kontakte DLG Øst på 33 68 42 00.


Rapskagepriser
Rapskageprisen afhænger af prisen på raps og andre proteinrige fodermidler, men vil dog altid have en konkurrencedygtig pris. Du kan få oplyst dagsprisen på rapskager, ved at kontakte DLG Øst i Bårse på 33 68 42 29.