•  

Hvordan fastsættes vores priser?

Fremtidens miljø
Økonomi er ikke den eneste betragtning, der kan lægges til grund for anvendelse af rapsolie til energiformål. Hele holdningen til vores miljø – til Co2- neutral energi og dermed fremtidens energiformer generelt, er væsentlige faktorer for at anvende et alternativt brændstof til de fossile brændsler.

Fremtidig forsyningssikkerhed
Energipriserne har igennem de seneste år været meget svingende, og i perioder har der været tvivl om den fremtidige forsyningssikkerhed, inden for traditionel fyringsolie. Det er en af de faktorer, der har været med til at skabe en interesse for miljørigtige lokalt producerede rapsolie.

Vores produkt er et helt igennem rent og naturligt produkt.

Se hvordan, du bestiller vores produkt


Oliepriser
Det tilstræbes, at prisen skal være konkurrencedygtig med fyringsolie. Prisen fastsættes bl.a. ud fra prisen på raps og fyringsolie. Du kan få oplyst dagsprisen på rapsolie ved at kontakte Michael Jensen på telefon 33 68 43 10.


Matifpriser
Raps afregnes til landmanden i forhold til Matifprisen på raps. Matif er en råvarebørs i Paris, hvor der bl.a. handles korn og raps. Matifprisen på raps kan dagligt ses på Dansk Landbrugs Grovvareselskab. Du kan også få oplyst dagsprisen på raps ved at kontakte DLG Øst på 33 68 42 00.


Rapskagepriser
Rapskageprisen afhænger af prisen på raps og andre proteinrige fodermidler, men vil dog altid have en konkurrencedygtig pris. Du kan få oplyst dagsprisen på rapskager, ved at kontakte DLG Øst i Bårse på 33 68 42 29.