Plant2Product

Plant2Product er sparringspartnere på optimering og produktudvikling

Plant2Product, som er en afdeling under Grønt Center, tilbyder projektmanagement samt proces-, produkt- og produktionsudvikling på almindelige forretningsmæssige vilkår.

Plant2Product har bl.a. et pilotanlæg, hvor laboratorieresultater kan afprøves i større skala. I pilotanlægget kan der proces- og produktudvikles, og nye produkter kan prøveproduceres i mindre mængder.

Udviklingsarbejdet gøres i samarbejde med virksomheder med henblik på at skabe ny forretningsområder for den enkelte virksomhed eller med henblik på at etablere helt nye virksomheder og produktioner.


Besøg Plant2Products hjemmeside

  •