Grønt Center

Grønt Center har været Projektleder og tovholder gennem hele forløbet

Fonden Grønt Center, Råhavegård, er et erhvervsfremmecenter indenfor jordbruget og dets følgeindustrier, agroindustrien og den miljøteknologiske industri (virksomhederne).

Udgangspunktet er Region Sjællands landbrugsmæssige, klimatiske og geologiske styrkesider samt etablerede industri. Centrets arbejde skal skabe gode rammer for virksomhedernes adgang til viden og udvikling. 
 
Formål
Grønt Centers formål er at inspirere til udvikling og fornyelse af jordbruget og de tilknyttede erhverv samt at bidrage til udvikling i landdistrikterne. 
 
Vision
Visionen og målsætningen er at Grønt Center skal identificere nye produkt-, produktions- og ledelsesmæssige muligheder, der fører til øget produktion, konkurrenceevne, viden og indtjening hos erhvervslivet og dermed har en positiv effekt i regionen. 

Besøg Grønt Centers hjemmeside

  •