Bestyrelse

Bestyrelsen for Rapsol I/S er sammensat ligeligt af personer fra Rapsol Amba og DLG.

undefined

Bestyrelsen for Rapsol I/S
Formand Henrik Hansen
Næstformand Claus Hove Andreasen

Bestyrelsesmedlem Ingolf Nielsen
Bestyrelsesmedlem John Salling Andersen

Bestyrelsen for Rapsol Amba
Formand Henrik Hansen, Eskilstrup
Næstformand  John Salling Andersen, Herlufmagle
Bestyrelsesmedlem  Marie-Pierre Boel Andresen, Holeby
Bestyrelsesmedlem Sven Nymann, Rødby
Bestyrelsesmedlem Richard Madsen, Fuglebjerg
Bestyrelsesmedlem Lars Petersen, Maribo