Rapsol - et gult og grønt alternativ

Fra raps til olie
Rapsol I/S har som primære formål dels at opkøbe og forarbejde rapsfrø til rapsolie, dels at sælge rapsolie og rapskager.


Medlemmer af Rapsol I/S
Vores medlemmer er andelsselskaberne Dansk Landbrugs Grovvareselskab amba og Rapsol Avlerforening amba, der driver handel med landmænd og videresælger deres raps-afgrøder til os.